Q&A

Rolfing® heeft mijn nek veel goed gedaan

Wat is Rolfing®?

Rolfing is een holistische manuele behandelmethode die helpt om de structuur en functie van het lichaam te bevorderen waardoor er een verbeterde oprichting van het lichaam in het zwaartekrachtveld tot stand komt. Hierdoor verbeteren vitaliteit en veerkracht zowel op lichamelijk als geestelijk niveau. 

Rolfing® is vernoemd naar de Amerikaanse biochemicus Dr. Ida Rolf die de methode ontwikkelde in de jaren 50 van de vorige eeuw. 

Zij was zeer breed geïnteresseerd in het menselijk lichaam en bestudeerde onder meer manuele therapie, osteopathie, yoga en Alexander Techniek. Haar grote doorbraak was de ontdekking dat ze de lichaamsstructuur en houding van een cliënt kon veranderen door het bindweefsel te bewerken. Het voornaamste doel was om de lichaamsstructuur van de cliënt optimaal te reorganiseren in relatie tot de loodlijn van de zwaartekracht. De methode heette oorspronkelijk Postural Release en daarna Structural Integration. In 1971 richtte ze de Guild of Structural Integration op dat later werd omgedoopt tot Rolf Institute of Strcutural Integration. Uiteindelijk is de naam ‘Rolfing’ in de volksmond blijven hangen en een merknaam geworden.  

Wie mag zich Rolfer® noemen?

Rolfing® is een geregistreerde merknaam en alleen diegenen die de opleiding succesvol hebben afgerond bij erkende docenten aan de gecertificeerde Rolf Instituten mogen zich Rolfer® noemen.  

Een overzicht van de in Nederland werkzame gecertificeerde Rolfers vindt u onder Vind een Rolfer® 

Het oorspronkelijke Rolf® Instituut is in Boulder, Colorado en heet inmiddels Dr. Ida Rolf Institute. Er zijn ondertussen erkende Rolf® Instituten in Brazilië, Canada, Japan en Europa. In Europa zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden: aan de European Rolfing Association in München, aan de British Academy of Rolfing Structural Integration (BARSI), aan de Associazione Italiana Rolfing® of aan de Académie Francophone de Rolfing Intégration Structurale (AFRSI). 

Hoe werkt Rolfing®?

Dr. Rolf was van mening dat mensen een juiste verhouding met de zwaartekracht moeten hebben om gezond en gelukkig te kunnen leven en functioneren. Haar methode om dit ge bereiken was via het direct aanspreken van het bindweefselnetwerk van het lichaam. Dat netwerk wordt ook wel het fasciale web of myofasciale systeem genoemd. Bindweefsel omgeeft afzonderlijke spiervezels (én bundels), verbindt spieren met botten, omgeeft botten en vormt pezen, banden en vliezen. Het wordt in het Engels ook wel ‘The organ of form’ genoemd. 

Wat zou er mis kunnen gaan in het bindweefsel?

Het netwerk van bindweefsel helpt om bewegingen te ondersteunen, scheiden en smeren. De dichtheid, samenstelling en structuur van bindweefsel kan aangedaan zijn door lichamelijk en emotionele voorvalleneen slechte houding, te weinig beweging of juist overmatige beweging. 

Als hier sprake van is dan kan dat invloed hebben op de hele bindweefselsysteem waardoor spierkrampen of verklevingen ontstaan, of treed er een tekort op aan hydratering of voeding van het systeem. Dit kan een beperkende uitwerking hebben op houding, bewegingsbereik, energie niveau of emotionele gesteldheid. 

Wat kan een Rolfer® hieraan doen?

Rolfers scheppen ruimte in het lichaam. Ze werken eraan om droog of vervilt weefsel te rehydrateren en vastzittende spieren te ontspannen en op de juiste spanning te brengen. Er wordt gezocht naar een optimale lengte in het weefsel en in de lichaamsstructuur omdat elke verkorting een beperking in het weefsel of een belemmering in een gewricht oplevert. Rolfing werkt ook met de waarneming van de cliënt en ontrafelt ingesleten en beperkende bewegingspatronen. Samen met de Rolfer wordt gezocht naar nieuwe verbeterde manieren om door het leven te bewegen. 

Wat gebeurt er tijdens een Rolfing® sessie?

Het Rolfing proces gebeurt normaal gesproken in 10 individuele sessies. Aan het begin van deze serie zal de Rolfer kijken naar dagelijkse handelingen van de cliënt tijdens zoals staan, lopen en zitten om een beeld van de lichaamsstructuur en functie te krijgen. Verder wordt de lichamelijke toestand besproken, de verwachtingen van de cliënt en de gewenste uitkomst van het Rolfing proces. Het reorganiseren, balanceren en rehydrateren van het weefsel op de noodzakelijke plekken en diepte gebeurt door een aanraking met een bepaalde druk en richting. Daarbij kan om een nauwkeurige beweging gevraagd worden van de cliënt, zodat het samenspel van druk, richting, veranderende tonus en de ten opzichte van elkaar bewegende structuren het beoogde resultaat opleveren. Er wordt direct op de huid gewerkt waardoor de cliënt een deel van de sessie in ondergoed zal plaatsvinden. 

Hoe zit het met de emotionele kant of het psychologische effect van Rolfing®?

Het is belangrijk om te beseffen dat het voornaamste doel van Rolfing® is om een cliënt te helpen om optimaal te reorganiseren langs de loodlijn van de zwaartekracht.  

Als je ervan uitgaat dat emoties weggedrukt kunnen worden in het lichaam of bindweefsel dan spreekt het voor zich dat Rolfing een effect heeft op het emotionele vlak. 

Een voorbeeld van onderdrukte emotie is als een kind niet mag huilen als hij/zij daar behoefte aan heeft. Bij het wegstoppen van deze natuurlijke emotie worden bepaalde spieren aangespannen (zoals bij de schouders, kaak en bekkenbodem), als die actie door de jaren heen vaker herhaald wordt, kan een spanningspatroon inslijten. Als chronisch aangespannen bindweefsel eindelijke los kan laten bij een Rolfing behandeling, kan een emotioneel geladen patroon oplossen of ontladen. Zodoende kan Rolfing® als een katalysator werken voor emotionele verandering en persoonlijke groei. Het is een onderdeel van de Rolfing® opleiding om te zorgen dat dit proces in alle veiligheid kan plaatsvinden als het zich voordoet. 

Deze stap in de persoonlijke ontwikkeling is deels wat Rolfing tot zo’n krachtige en diepgaande ervaring kan maken. 

Wat onderscheidt Rolfing® van osteopathie en manuele therapie?

Osteopathie en manuele therapie richten zich meer op het rechtzetten van botten en gewrichten met verschillende methodes van zachte manipulatie tot kraken met hoge snelheid. Waarbij osteopathie zich ook richt op het herstellen van de natuurlijke bewegingen van de organen. Rolfers zijn ervan overtuigd dat botten steeds opnieuw recht gezet zullen moeten worden als er niet gewerkt wordt aan de spanning en onbalans uit het zachte omliggende bindweefsel halen. Bij de Rolfing aanraking wordt een langzame continue druk in een specifieke richting gebruikt om zo het hele weefsel te beïnvloeden waarin de botten zijn ingebed. Het doel van de Rolfer is om een balans van spankracht te herstellen waardoor de botten hun natuurlijke plek en richting kunnen terugvinden ten opzichte van de andere botten en gewrichten. 

Hoe lang zit er tussen de sessies?

Het is belangrijk om het lichaam de kans te geven de effecten van de sessie te integreren en tegelijkertijd een gevoel van continuïteit te geven zodat elke volgende sessie voortbouwt op het werk van de voorgaande sessie. 

Daarom worden sessies meestal om de week gepland, maar timing kan variëren afhankelijk van de behoefte en de agenda van de cliënt van wekelijks tot maandelijks. 

10 sessies, is dat niet duur?

Een Rolfing® serie ondergaan kun je zien als een lange termijn investering in je eigen gezondheid en welzijn. Dat er 10 sessies nodig zijn om een slechte houding en een beperkt bewegingspatroon te veranderen dat in de loop van vele jaren is opgebouwd is niet eens zo’n slechte deal. 

Sommige Rolfers® hebben korting voor kinderen of passen tarieven aan voor cliënten met financiële middelen op bijstandsniveau. 

Wordt Rolfing vergoed door de zorgverzekeraar?

Rolfing behandelingen kunnen onder de aanvullende zorgverzekeringen vallen. Dus voor cliënten die aanvullend verzekerd zijn kan er een deel van de kosten van de behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraar. Het is echter belangrijk om goed naar de voorwaarden te kijken van de aanvullende verzekering, er zijn namelijk verzekeraars die slechts een heel beperkt aantal alternatieve geneeswijzen vergoeden. Alleen behandelingen van Rolfers® die naast het lidmaatschap van de European Rolfing Association ook zijn aangesloten bij een Nederlandse beroepsvereniging zoals de VBAG of FAGT en daarvoor een CPION erkend certificaat Medische Basis Kennis hebben gehaald komen voor vergoeding in aanmerking. 

Is het nodig om de serie van 10 behandelingen te herhalen?

De serie van 10 hoeft niet herhaald te worden. Veel cliënten ervaren doorgaande verbeteringen in houding en beweging tot lang nadat de serie voltooid is. 

Toch vinden veel cliënten het fijn om een aantal vervolgsessies te boeken als een soort ‘APK’ of onderhoudsbeurt, of om dieper in te gaan op specifieke klachten. 

Wat is het verschil tussen Rolfing® en diepe bindweefselmassage?

Rolfing® is geen massage. Hoewel Rolfers met diepbindweefsel werken en soms massagetechnieken gebruiken, is het de kwaliteit van de Rolfing aanraking en het veel omvattender inzicht in het mensenlijklichaam dat Rolfing® uniek maakt.